Voorgenomen besluit hogere waarde geluid Fokkenkamp Wehl

DeWehlgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Voorgenomen besluit hogere waarde geluid Fokkenkamp Wehl.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Doetinchem zijn van plan om in het kader van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai vast te stellen voor nieuwe woningen in het plan Fokkenkamp in Wehl. Het bouwplan is akoestisch onderzocht en hieruit is gebleken dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai van de Broekhuizerstraat op de gevels van de woningen hoger is dan de wettelijke voorkeurgrenswaarde. Voor deze woningen gaat de gemeente hogere waarden vaststellen.   De procedure tot het vaststellen van hogere waarde geluid wordt gecombineerd met de procedure tot het vaststellen van het betrokken ruimtelijke plan “Wehl Fokkenkamp – 2023”.   Van 23 november 2023 tot en met 3 januari 2024 ligt de aanvraag met de daarbij behorende akoestische rapportage en het ontwerpbesluit ter inzage bij de Gemeentewinkel van het stadhuis van Doetinchem. Binnen deze aangegeven termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk en/of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem.   Voor informatie over dit voornemen en het eventueel maken van een afspraak voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, tel. 377377.

 

Onderwerp: omgevingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deWehlgids.nl op 23-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Wehl, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWehlgids.nl
Redactie deWehlgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Wehl
  2. 1e9841d59d1342355addbfa9f8e01415

Gerelateerde berichten