Besluit hogere waarde geluid Plantage Allee in Wehl

DeWehlgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit hogere waarde geluid Plantage Allee in Wehl.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Doetinchem hebben in het kader van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai vastgesteld voor nieuwe woningen aan de Plantage Allee in Wehl. Het bouwplan is akoestisch onderzocht en hieruit is gebleken dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai van de Plantage Allee op de gevels van de woningen hoger is dan de wettelijke voorkeurgrenswaarde. Voor deze woningen heeft de gemeente hogere waarden vastgesteld.   De procedure tot het vaststellen van hogere waarde geluid wordt gecombineerd met de procedure tot het vaststellen van het betrokken ruimtelijke plan “Stedelijk gebied – 2021 1e uitwerking (Heideslag fase II).   Van 2 november tot en met 13 december 2023 ligt de aanvraag met de daarbij behorende akoestische rapportage en het besluit ter inzage bij de Gemeentewinkel van het stadhuis van Doetinchem. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het besluit. Belanghebbenden kunnen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als een beroepschrift is ingediend.   Voor informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, tel. (0314) 377377.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deWehlgids.nl op 02-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Wehl, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWehlgids.nl
Redactie deWehlgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Wehl
  2. 387c9b55d31fa3d69244d4e771139290

Gerelateerde berichten