Gemeente Doetinchem - ontwerpbestemmingsplan ‘Lamsweerde e.o. Wehl - 2023’

DeWehlgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Doetinchem - ontwerpbestemmingsplan ‘Lamsweerde e.o. Wehl - 2023’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeente Doetinchem maakt bekend dat het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt: Lamsweerde e.o. Wehl - 2023 (identificatienummer NL.IMRO.0222.WeB005-0001). Dit bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van 55 woningen (appartementen) in 4 woongebouwen met bijbehorende tuin en parkeervoorzieningen. Het plangebied is gelegen aan de noordkant van de bebouwde kom van Wehl aan de Keppelseweg en omvat het behoud en de herontwikkeling van het monumentale pand Huize Lamsweerde. Wij maken dit met deze kennisgeving bekend volgens artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening. U kunt het bestemmingsplan bekijken vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 Dat kan op 2 manieren: 1.Digitaal via ruimtelijkeplannen.nl. 2.Op papier in het stadhuis. Dit kan tijdens de openingstijden van het stadhuis, Raadhuisstraat 2 in Doetinchem. U kunt tot en met 31 januari 2024 uw mening geven Dit noemen wij een zienswijze. Iedereen kan dit doen. Dit doet u met een brief. Deze stuurt u naar de gemeenteraad, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. Het is ook mogelijk om mondeling uw zienswijze te geven. Dit kan persoonlijk in het stadhuis. Of aan de telefoon. Bel dan naar gemeente Doetinchem via (0314) 377 377. U kunt uw zienswijze in een gesprek verder uitleggen U moet daar in uw brief duidelijk om vragen. Het moment waarop dit gesprek plaatsvindt, is al bepaald. Dit gesprek is op dinsdag 13 februari 2024 tussen 13.00 en 17.00 uur. In het stadhuis, Raadhuisstraat 2 in Doetinchem. Het gesprek is niet openbaar. Heeft u in uw brief om een gesprek gevraagd? Dan krijgt u een uitnodiging zodat u weet wanneer u dit gesprek heeft. Beeldkwaliteitsplan ‘Lamsweerde en Plak Wehl’ inzien Tegelijkertijd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Lamsweerde e.o. Wehl - 2023’ ligt voor de ontwikkeling van het plangebied een beeldkwaliteitsplan ter inzage in het kader van de inspraakverordening. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de betreffende publicatie. Ontwerpbesluit hogere waarde geluid inzien Tegelijkertijd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Lamsweerde e.o. Wehl - 2023’ ligt ten behoeve van dit ontwerpbestemmingsplan een ontwerp- besluit hogere waarde geluid ter inzage. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de betreffende publicatie. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Bel dan naar gemeente Doetinchem via (0314) 377 377. U kunt ook contact met de gemeente opnemen als u de plannen in PDF-formaat wilt hebben.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deWehlgids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Wehl, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWehlgids.nl
Redactie deWehlgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Wehl
  2. 4b9995d7f8120881971f41a2bb1d867f

Gerelateerde berichten