Voorgenomen besluit hogere waarde geluid Koningsweg 5 Wehl

DeWehlgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Voorgenomen besluit hogere waarde geluid Koningsweg 5 Wehl.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Doetinchem zijn van plan om in het kader van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai vast te stellen voor een nieuwe woning aan de Koningsweg 5 in Wehl. Het bouwplan is akoestisch onderzocht en hieruit is gebleken dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai van de rijksweg A18 op de gevels van de woning hoger is dan de wettelijke voorkeurgrenswaarde. Voor deze woning gaat de gemeente hogere waarden vaststellen.   De procedure tot het vaststellen van hogere waarde geluid wordt gecombineerd met de procedure tot het vaststellen van het betrokken ruimtelijke plan “Koningsweg 5 – 2023”.   Van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 ligt de aanvraag met de daarbij behorende akoestische rapportage en het ontwerpbesluit ter inzage bij de Gemeentewinkel van het stadhuis van Doetinchem. Binnen deze aangegeven termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk en/of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem.   Voor informatie over dit voornemen en het eventueel maken van een afspraak voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, tel. 377377.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deWehlgids.nl op 15-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Wehl, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deWehlgids.nl
Redactie deWehlgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Wehl
  2. cd97e08d119a84437acd486abe5c116f

Gerelateerde berichten