Van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een opbouw op de garage: Norman Belvealstraat 26 in Wehl

DeWehlgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een opbouw op de garage: Norman Belvealstraat 26 in Wehl.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De volgende omgevingsvergunning is van rechtswege verleend, omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen.Locatie: Norman Belvealstraat 26, 7031 VDOmschrijving: realiseren van een opbouw op de garageDossiernummer: 20220394Datum verzending: 15 november 2023BezwaarBent u het niet eens met de verleende vergunning? Dan kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit moet binnen zes weken nadat de vergunning is verzonden. Als u bezwaar wilt maken, moet u een brief schrijven naar het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA in Doetinchem. In deze brief moet in ieder geval het volgende staan:• uw naam en adres• het besluit waartegen u bezwaar maakt (met nummer)• de datum van uw brief en uw handtekeningInwerkingtreding besluitDe inwerkingtreding van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning wordt opgeschort totdat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift ongebruikt is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, op dit bezwaar is beslist (artikel 6.1, lid 4 Wabo). Vergunninghouder kan, indien een bezwaarschrift is ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland (afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) verzoeken de opschorting op te heffen.

 

Onderwerp: Financiën | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deWehlgids.nl op 23-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Wehl, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWehlgids.nl
Redactie deWehlgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Wehl
  2. gmb-2023-497693

Gerelateerde berichten