Ontwerpomgevingsvergunning (uitgebreide procedure) en ontwerp Verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark met waterberging: nabij kruising Heislagseweg/Nieuwestraat in Wehl

DeWehlgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpomgevingsvergunning (uitgebreide procedure) en ontwerp Verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark met waterberging: nabij kruising Heislagseweg/Nieuwestraat in Wehl.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Locatie: nabij kruising Heislagseweg/NieuwestraatOmschrijving: realiseren van een zonnepark met waterbergingDossiernummer: 20230092Datum ontvangst: 3 maart 2023Het college is van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een zonnepark met waterberging nabij de kruising Heislagseweg/Nieuwestraat in Wehl (dossiernummer 20230092). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen, werk of werkzaamheden uitvoeren en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en aanleggen van een uitweg.De gemeenteraad heeft voor deze aanvraag omgevingsvergunning op 26 oktober 2023 een (ontwerp) Verklaring van geen bedenkingen afgegeven.InzageVanaf 1 december 2023 kunt u het ontwerpbesluit en de stukken die daarbij horen en de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen, digitaal bekijken bij het loket bouwen en wonen van de gemeente Doetinchem. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken. De stukken liggen zes weken ter inzage. Het ontwerpbesluit, inclusief de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen worden ook gepubliceerd op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0222.20230092-0001.ZienswijzeIedereen kan in deze periode (t/m 11 januari 2024) een zienswijze (reactie) over het ontwerpbesluit en de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen indienen. Dit kan door een brief te sturen naar Burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. U kunt ook mondeling een zienswijze indienen (op afspraak).In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven of uw zienswijze gaat over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning of de (ontwerp) Verklaring van geen bedenkingen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.BelangrijkU kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit, als u belanghebbende bent en op tijd uw zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.Meer informatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met het loket bouwen en wonen. Dit loket is bereikbaar via telefoonnummer (0314) 377 377.

 

Onderwerp: Huisvesting | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deWehlgids.nl op 02-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Wehl, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWehlgids.nl
Redactie deWehlgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Wehl
  2. gmb-2023-512950

Gerelateerde berichten