RECTIFICATIE: Foutief vermelde terinzagetermijn Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) en Verklaring van geen bedenkingen inzake het realiseren van een zonnepark met waterberging: nabij de kruising van de Heislagseweg en de Nieuwestraat in Wehl.

DeWehlgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: RECTIFICATIE: Foutief vermelde terinzagetermijn Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) en Verklaring van geen bedenkingen inzake het realiseren van een zonnepark met waterberging: nabij de kruising van de Heislagseweg en de Nieuwestraat in Wehl..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van Doetinchem heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een zonnepark met waterberging nabij de Kruising van de Heislagseweg en de Nieuwestraat in Wehl (dossiernummer 20230092). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen, werk of werkzaamheden uitvoeren, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en aanleggen van een uitweg. De gemeenteraad heeft voor deze aanvraag omgevingsvergunning op 25 april 2024 een Verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Terinzagelegging Vanaf 17 mei 2024 kunt u het besluit en de stukken die daarbij horen digitaal bekijken bij de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken met het loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314) 377377. De stukken liggen zes weken ter inzage. Van de vergunning die met een afwijking van het bestemmingsplan is verleend (artikel 2.12 lid 1 onder a-3 Wabo), wordt het besluit ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0222.20230092-0002BeroepBent u het niet eens met de verleende vergunning? Dan kunt u als belanghebbende beroep indienen bij Rechtbank Gelderland. Dit moet binnen zes weken nadat de vergunning ter inzage is gelegd. Dit kan tot en met 27 juni 2024. U moet hiervoor een brief schrijven aan Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Als u vindt dat er snel moet worden opgetreden, kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. Hiervoor moet u een aparte brief sturen aan de rechtbank. U kunt alleen om een voorlopige voorziening vragen als u ook beroep heeft ingesteld. Voor het indienen van een beroep of voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.

 

Onderwerp: Huisvesting | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deWehlgids.nl op 25-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Wehl, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deWehlgids.nl
Redactie deWehlgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Wehl
  2. gmb-2024-225145

Gerelateerde berichten